Log Masuk

Login ID (No Kad Pengenalan)

Kata Laluan

[Lupa Kata Laluan]
Daftar Sekarang!
Pemberitahuan
  • TERTIARY EDUCATION SPONSORSHIP (TESP)

    Majlis Amanah Rakyat (MARA) sebagai salah sebuah organisasi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) mempelawa calon yang mempunyai visi untuk menjadi “Modal Insan Terbilang” dan seterusnya menyumbang kepakaran kepada pembangunan ekonomi Malaysia untuk memohon pinjaman pelajaran MARA bagi mengikuti pengajian ke peringkat Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana di Institusi Pendidikan Tinggi Tempatan dalam bidang-bidang utama keperluan pembangunan Negara

    BPP Hunting Line: 03-26132217 / 32043 / 32059
    E-mail untuk masalah teknikal Sistem MyEduloan: myeduloan@mara.gov.my

    Daftar
Notis Privasi

Majlis Amanah Rakyat (MARA) menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda selaras dengan peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("Akta 709") yang telah berkuatkuasa.