Log In

Login ID (No Kad Pengenalan)

Kata Laluan

[Lupa Kata Laluan]
Daftar
Senarai Pendaftaran Yang Dibuka Sekarang

NOTIS:

Tiada permohonan dibuka buat masa ini. Harap maklum.

 • MARA Smart Partnership with Financial Institution

  Skim Pinjaman Pelajaran MARA (SPiP)

  Majlis Amanah Rakyat (MARA) sebagai salah sebuah organisasi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) mempelawa calon yang mempunyai visi untuk menjadi “Modal Insan Terbilang” dan seterusnya menyumbang kepakaran kepada pembangunan ekonomi Malaysia untuk memohon pinjaman pelajaran MARA bagi mengikuti pengajian ke peringkat Sarjana, Doktor Falsafah dan Profesional di universiti terkemuka luar negara dalam bidang-bidang utama keperluan pembangunan Negara

  BPP Hunting Line: 03-26132060 / 32015 / 32061 / 32016 / 32023
  E-mail untuk masalah teknikal Sistem MyEduloan: myeduloan@mara.gov.my

  Daftar
PEMBERITAHUAN

Majlis Amanah Rakyat (MARA) menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda selaras dengan peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("Akta 709") yang telah berkuatkuasa.

Notis Privasi